fredag 21 maj 2021

Förändring i lokalanvändning till hösten 2021 på Ankarsrums skola

 

I och med en ökning av behov på platser i förskolan i Ankarsrum, har vi pratat länge om hur vi kan lösa lokalbristen framöver. Förvaltningen har tittat på många möjliga (och omöjliga) alternativ.

 

Nu är det beslutat hur lokalbehovet ska tillgodoses framöver (from hösten 2021):

 

Skolan lämnar de lokalerna som Förskoleklassen har sin undervisning i till förskolan.

 

Klassrummen för kommande klasserna F- 3, samt fritidshem kommer finnas i Stenhuset.

 

Klassrummen för kommande klasserna 4 – 6, kommer att finnas i Tegelhuset (där dem redan nu har undervisning i slöjd, musik, bild, hkk och språk).

 

Flytten kommer ske under sommaren, så att allt är i ordning inför skolstarten HT 2021. Bifogat hittar du ett brev från personalen, hur dem ser på möjligheterna i de nya lokalerna.

 

Hör gärna av dig om du undrar något mer.

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Sören Reichenberger

Rektor Ankarsrums skolaFlytt till Tegelhuset för åk 4-6

Det här med att vi ska flytta, har ju varit aktuellt ganska länge.  Att beslut och tidsplan nu är helt klara, ser vi som positivt. Nu kan vi blicka framåt och ta tag i de tankar som vi har angående flytten. Som ni förstår, har vi funderat mycket på hur det kan bli allra bäst för era barn/våra elever. Det har hela tiden varit en självklarhet och det vi måste arbeta med främst. Efter att ha bearbetat olika möjligheter och planerat efter planritningen, har vi kommit fram till vad som är bra med att vi får nya lokaler. Vi har inte hittat några negativa saker, som inte går att styra/åtgärda, Tvärtom har vi kommit fram till följande:

 

·         Vi får nya större lokaler

·         Mer yta att vistas på utanför klassrum, flera grupprum, hall & korridor

·         Mer gemenskap med egen entré, enbart för åk 4 - 6

·         Fräscht och funktionellt (rädda/varsamma om nya saker, bättre trivsel och arbetsmiljö)

·         Vi får klassrum som är anpassade till verksamheten (bättre storlek och form)

·         Alla lektioner (utom idrott) i samma byggnad. Transport till lektioner på högstadiet kommer att ske på samma sätt som nu, alltid genom huvudentré

·         Inget av klassrummen kommer bli en genomfart (ingen som behöver gå igenom). I nuläge fungerar 4:ans klassrum som genomfart.

·         Bottenplan och nära skolgården. All rastaktivitet kommer att styras mot Stenhuset

·         Ett ”extra klassrum” till att bedriva grupparbeten i Teknik och No ämnena i. Även andra ämnen kan bedrivas här

·         Nära till SVA, som kommer att ha ett eget rum för enbart mellanstadiet samt till speciallärare

 

I Stenhuset kommer det att bli F-3.

På undervåningen kommer fritids, förskoleklass och åk 1 att finnas. Åk 2 och åk 3 kommer att ha sina klassrum på övervåningen samt grupprum.

Vi ser positivt på flytten och har kommit fram till följande:

                                                                        

  • Övergången för blivande 6-åringar blir lättare.

·         Samarbetet mellan klasserna blir lättare.

·         Mer öppna dörrar mellan klasserna.

·         Fritids:  ytan blir bättre för eleverna.

·         Samarbetet mellan låg och mellan kommer vi att fokusera på.

·         Vi kommer att göra fortlöpande utvärderingar med eleverna.

 

Har ni några funderingar eller frågor, hör gärna av er till oss.

Med vänliga hälsningar

Personalen Stenhuset

 

 

 

 


tisdag 18 maj 2021

 

Hej

Min namn är Caroline Fiebig och kommer träda in som rektor på Ankarsrums skola för årskurserna F-6 från och med den 19:e juli. 

 

 

Jag har erfarenhet från olika skolformer. Både förskola och grundskola samt  privat regi och kommunalt.  Jag har under min yrkesbana arbetat som lärare, förskollärare och rektor i förskolan.

 

Jag är i grunden Ma/No lärare för årskurs F-6 samt förskollärare. Efter det har jag utbildat mig vidare till pedagogista inom Reggio Emilia filosofin samt inom ledarskap.

 

Jag tycker det ska bli enormt roligt och spännande att få vara en del av Ankarsrums skola.  Jag ser med stor vördnad på mitt uppdrag och den möjlighet det ger att tillsammans med elever, pedagoger och er vårdnadshavare skapa de bästa förutsättningarna för våra barn i deras skolgång.

Min vision är att alla som vistas på skolan ska trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin framtid. Det är grunden för att nå målen i skolan och i det livslånga lärandet.

 

Jag är född och uppvuxen i Gamleby men bor numera i Västervik med min man och våra tre barn. På fritiden träffar  jag helst familj och vänner. Jag tar mig också gärna ut i naturen på promenader eller en ridtur. Djuren är också en stor del av mitt liv och då främst mina Maine coon katter.

 

 

Jag kommer att gå runt i klasserna och presentera mig för eleverna under första veckan av höstterminen.

 

Vi ses snart.

Hälsningar

 

Caroline Fiebig