onsdag 11 november 2020

 

Information till föräldrar på Ankarsrums skola

 

Hej!

 

En medarbetare har testats positiv för covid-19. Medarbetaren har inte varit på skolan sedan testet gjordes. Vi fortsätter vår verksamhet enligt de rutiner som gäller för hygien och smittskydd inom Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning, med utomhusverksamhet, noggrann handtvätt och hämtning/lämning utomhus på fritids i så hög utsträckning som möjligt. Västerviks kommun håller noggrann uppsikt över frågan, och har tät kontakt med övriga berörda aktörer, för att snabbt kunna vidta andra åtgärder om bedömningen ändras.

 

Smittskyddsenheten hos Region Kalmar län har gjort bedömningen att de åtgärder som är vidtagna är tillräckliga i nuläget.

 

Vi kommer att informera er fortlöpande om det skulle vara aktuellt med ytterligare information. Om smittskyddet hos Regionen ändrar sin bedömning att det finns risk för smittspridning med anledning av covid-19, så kommer självklart ni som föräldrar att informeras.

 

Senare under dagen kommer vi skicka ut ytterligare information angående skärpta råden i regionen.

 

Hälsningar

 

 

Sören Reichenberger

Rektor