onsdag 11 november 2020

 

Information till föräldrar på Ankarsrums skola

 

Hej!

 

En medarbetare har testats positiv för covid-19. Medarbetaren har inte varit på skolan sedan testet gjordes. Vi fortsätter vår verksamhet enligt de rutiner som gäller för hygien och smittskydd inom Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning, med utomhusverksamhet, noggrann handtvätt och hämtning/lämning utomhus på fritids i så hög utsträckning som möjligt. Västerviks kommun håller noggrann uppsikt över frågan, och har tät kontakt med övriga berörda aktörer, för att snabbt kunna vidta andra åtgärder om bedömningen ändras.

 

Smittskyddsenheten hos Region Kalmar län har gjort bedömningen att de åtgärder som är vidtagna är tillräckliga i nuläget.

 

Vi kommer att informera er fortlöpande om det skulle vara aktuellt med ytterligare information. Om smittskyddet hos Regionen ändrar sin bedömning att det finns risk för smittspridning med anledning av covid-19, så kommer självklart ni som föräldrar att informeras.

 

Senare under dagen kommer vi skicka ut ytterligare information angående skärpta råden i regionen.

 

Hälsningar

 

 

Sören Reichenberger

Rektor

torsdag 11 juni 2020

Läsårstider 2020-2021


Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti - fredag 18 december.

Lovdagar för eleverna

Stängningsdag skola och fritids  2020-09-17
Allhelgonalov vecka 44, 2020-10-26 - 2020-10-30.
Stängningsdag skola och fritids 2020-11-25

Vårterminen 2021

 8 januari - torsdag 10 juni.

Lovdagar för eleverna

Sportlov vecka 8, 2021-02-22 - 2021-02-26.
Stängningsdag skola och fritids  2021-03-15.
Påsklov vecka 14, 2021-04-06 - 2021-04-09.
Lovdagar vecka 19, 2021-05-14.
Stängningsdag skola och fritids 2021-05-17
Skolavslutning 2021-06-10

tisdag 28 april 2020


Till alla vårdnadshavare i grundskolan


I dessa tider har vi gemensamt i rektorsgruppen beslutat att vi inte kommer att genomföra skolavslutningar som vi brukat göra tidigare år. I år kommer vi att ha våra skolavslutningar utan föräldrar, syskon och andra anhöriga. Detta gäller alla, vare sig avslutningen är inom- eller utomhus på våra skolor. Anledningen till detta är Folkhälsomyndighetens råd kring hur vi ska förhålla oss till större folksamlingar.

Vi kommer heller inte genomföra föräldramöten under vårterminen så som vi tidigare gjort inför övergångar till ett nytt stadium utan vi kommer att erbjuda dessa vid ett senare tillfälle. Självklart kommer du som vårdnadshavare få information från ditt barns skola, men inte vid ett föräldramöte. Vi kommer också att genomföra överskolning på olika sätt och det finns en plan för alla skolor. Ditt barns skola kommer att informera mer om detta under våren.

Vi följer noga folkhälsomyndigheternas och skolmyndigheternas råd kring vad som gäller för skolan och kommer att höra av oss till er om vi får nya riktlinjer. Vi uppskattar samarbetet med er, och välkomnar friska barn i skolan.

Med vänliga hälsningar


Sören Reichenberger                                              Ewa Myhrén
Rektor                                                                        Grundskolechef

fredag 3 april 2020


Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef

Coronainformation
Vad händer om vår förskola eller skola stänger?


Hej!
Jag vill börja med att betona att det just nu inte är aktuellt med någon skolstängning.
Men om det skulle bli aktuellt att stänga förskolor eller skolor så kan det beslutet komma med kort varsel. Därför vill vi från barn- och utbildningsförvaltningen förbereda oss inför en eventuell stängning så att övergången blir så bra som möjligt för både dig och ditt barn.

Jobbar du inom en samhällsviktig verksamhet?

För att ha rätt till omsorg under en stängning ska din arbetsgivare ha meddelat dig att ditt arbete bedöms vara samhällsviktigt. Det är jobb som myndigheterna bedömer är särskilt viktiga för att kunna hålla samhället igång även under en kris. Ni har bara rätt till omsorg om båda vårdnadshavarna har ett samhällsviktigt yrke och ni inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om ditt barn har särskilda behov kommer förskolan eller skolan kontakta dig.

Du som inte har fått detta meddelat har inte rätt till omsorg under en stängning. Det betyder att du behöver stanna hemma och ta hand om ditt barn. Hjälp till att påminna din arbetsgivare om att göra en bedömning så snart som det är möjligt.

Ditt ansvar att anmäla omsorg

Om din arbetsgivare har meddelat dig att du har ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla till oss om du behöver omsorg för ditt barn om skolan eller förskolan stänger.
 
Du kan anmäla ditt behov av omsorg digitalt via vår e-tjänst eller på en blankett som du lämnar till personal på din skola eller förskola.
Vi vill ha in informationen så fort som möjligt. Om din arbetsgivare ännu inte är klar med bedömningen så går det att göra efteranmälningar.

Länk till sida för mer information och anmälan:
  

Du är alltid välkommen att kontakta din förskola eller skola om du har frågor kring detta.

Med vänliga hälsningar
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef