tisdag 29 oktober 2019VIKTIG INFO

Det förekommer löss bland eleverna på skolan 
och vi uppmanar därför alla att kamma igenom
 barnens hår ordentligt för att upptäcka eventuella löss och lusägg. 

Det är av yttersta vikt att alla kontrollerar och kammar
 igenom med luskam  – för att om man sen hittar något 
behandla lössen så spridningen stoppas.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kommer träna Lucia i idrottshallen dessa dagar i December...
4 December 9.50-10.50

5 December 10.10-10.50

9 December 8.40-10.40

12 December Generalrepetition Luciatåg 12.00-13.00


Personalen Stenhuset