tisdag 8 juni 2021

 Läsårstider 2021-2022


 Höstterminen 2021 

Måndag 23 augusti - onsdag 22 december.

 Lovdagar för eleverna 

Måndag 20 september, studiedag och stängningsdag - fritids stängt.

 Måndag 1 november till fredag 5 november (vecka 44).

 Onsdag 24 november studiedag och stängningsdag - fritids stängt. 


Vårterminen 2022 

Onsdag 12 januari till - Torsdag 16 juni. 

Lovdagar för eleverna 

Tisdag 11 januari studiedag och stängningsdag - fritids stängt.

 Måndag 21 februari - fredag 25 februari (vecka 8 sportlov).

 Fredag 18 mars, studiedag stängningsdag - fritids stängt. 

Tisdag 19 april - fredag 22 april (vecka 16 påsklov) 

Fredag 27 maj

fredag 21 maj 2021

Förändring i lokalanvändning till hösten 2021 på Ankarsrums skola

 

I och med en ökning av behov på platser i förskolan i Ankarsrum, har vi pratat länge om hur vi kan lösa lokalbristen framöver. Förvaltningen har tittat på många möjliga (och omöjliga) alternativ.

 

Nu är det beslutat hur lokalbehovet ska tillgodoses framöver (from hösten 2021):

 

Skolan lämnar de lokalerna som Förskoleklassen har sin undervisning i till förskolan.

 

Klassrummen för kommande klasserna F- 3, samt fritidshem kommer finnas i Stenhuset.

 

Klassrummen för kommande klasserna 4 – 6, kommer att finnas i Tegelhuset (där dem redan nu har undervisning i slöjd, musik, bild, hkk och språk).

 

Flytten kommer ske under sommaren, så att allt är i ordning inför skolstarten HT 2021. Bifogat hittar du ett brev från personalen, hur dem ser på möjligheterna i de nya lokalerna.

 

Hör gärna av dig om du undrar något mer.

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

Sören Reichenberger

Rektor Ankarsrums skolaFlytt till Tegelhuset för åk 4-6

Det här med att vi ska flytta, har ju varit aktuellt ganska länge.  Att beslut och tidsplan nu är helt klara, ser vi som positivt. Nu kan vi blicka framåt och ta tag i de tankar som vi har angående flytten. Som ni förstår, har vi funderat mycket på hur det kan bli allra bäst för era barn/våra elever. Det har hela tiden varit en självklarhet och det vi måste arbeta med främst. Efter att ha bearbetat olika möjligheter och planerat efter planritningen, har vi kommit fram till vad som är bra med att vi får nya lokaler. Vi har inte hittat några negativa saker, som inte går att styra/åtgärda, Tvärtom har vi kommit fram till följande:

 

·         Vi får nya större lokaler

·         Mer yta att vistas på utanför klassrum, flera grupprum, hall & korridor

·         Mer gemenskap med egen entré, enbart för åk 4 - 6

·         Fräscht och funktionellt (rädda/varsamma om nya saker, bättre trivsel och arbetsmiljö)

·         Vi får klassrum som är anpassade till verksamheten (bättre storlek och form)

·         Alla lektioner (utom idrott) i samma byggnad. Transport till lektioner på högstadiet kommer att ske på samma sätt som nu, alltid genom huvudentré

·         Inget av klassrummen kommer bli en genomfart (ingen som behöver gå igenom). I nuläge fungerar 4:ans klassrum som genomfart.

·         Bottenplan och nära skolgården. All rastaktivitet kommer att styras mot Stenhuset

·         Ett ”extra klassrum” till att bedriva grupparbeten i Teknik och No ämnena i. Även andra ämnen kan bedrivas här

·         Nära till SVA, som kommer att ha ett eget rum för enbart mellanstadiet samt till speciallärare

 

I Stenhuset kommer det att bli F-3.

På undervåningen kommer fritids, förskoleklass och åk 1 att finnas. Åk 2 och åk 3 kommer att ha sina klassrum på övervåningen samt grupprum.

Vi ser positivt på flytten och har kommit fram till följande:

                                                                        

  • Övergången för blivande 6-åringar blir lättare.

·         Samarbetet mellan klasserna blir lättare.

·         Mer öppna dörrar mellan klasserna.

·         Fritids:  ytan blir bättre för eleverna.

·         Samarbetet mellan låg och mellan kommer vi att fokusera på.

·         Vi kommer att göra fortlöpande utvärderingar med eleverna.

 

Har ni några funderingar eller frågor, hör gärna av er till oss.

Med vänliga hälsningar

Personalen Stenhuset

 

 

 

 


tisdag 18 maj 2021

 

Hej

Min namn är Caroline Fiebig och kommer träda in som rektor på Ankarsrums skola för årskurserna F-6 från och med den 19:e juli. 

 

 

Jag har erfarenhet från olika skolformer. Både förskola och grundskola samt  privat regi och kommunalt.  Jag har under min yrkesbana arbetat som lärare, förskollärare och rektor i förskolan.

 

Jag är i grunden Ma/No lärare för årskurs F-6 samt förskollärare. Efter det har jag utbildat mig vidare till pedagogista inom Reggio Emilia filosofin samt inom ledarskap.

 

Jag tycker det ska bli enormt roligt och spännande att få vara en del av Ankarsrums skola.  Jag ser med stor vördnad på mitt uppdrag och den möjlighet det ger att tillsammans med elever, pedagoger och er vårdnadshavare skapa de bästa förutsättningarna för våra barn i deras skolgång.

Min vision är att alla som vistas på skolan ska trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin framtid. Det är grunden för att nå målen i skolan och i det livslånga lärandet.

 

Jag är född och uppvuxen i Gamleby men bor numera i Västervik med min man och våra tre barn. På fritiden träffar  jag helst familj och vänner. Jag tar mig också gärna ut i naturen på promenader eller en ridtur. Djuren är också en stor del av mitt liv och då främst mina Maine coon katter.

 

 

Jag kommer att gå runt i klasserna och presentera mig för eleverna under första veckan av höstterminen.

 

Vi ses snart.

Hälsningar

 

Caroline Fiebig

 

 

 

 

onsdag 11 november 2020

 

Information till föräldrar på Ankarsrums skola

 

Hej!

 

En medarbetare har testats positiv för covid-19. Medarbetaren har inte varit på skolan sedan testet gjordes. Vi fortsätter vår verksamhet enligt de rutiner som gäller för hygien och smittskydd inom Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning, med utomhusverksamhet, noggrann handtvätt och hämtning/lämning utomhus på fritids i så hög utsträckning som möjligt. Västerviks kommun håller noggrann uppsikt över frågan, och har tät kontakt med övriga berörda aktörer, för att snabbt kunna vidta andra åtgärder om bedömningen ändras.

 

Smittskyddsenheten hos Region Kalmar län har gjort bedömningen att de åtgärder som är vidtagna är tillräckliga i nuläget.

 

Vi kommer att informera er fortlöpande om det skulle vara aktuellt med ytterligare information. Om smittskyddet hos Regionen ändrar sin bedömning att det finns risk för smittspridning med anledning av covid-19, så kommer självklart ni som föräldrar att informeras.

 

Senare under dagen kommer vi skicka ut ytterligare information angående skärpta råden i regionen.

 

Hälsningar

 

 

Sören Reichenberger

Rektor

torsdag 11 juni 2020

Läsårstider 2020-2021


Höstterminen 2020

Tisdag 18 augusti - fredag 18 december.

Lovdagar för eleverna

Stängningsdag skola och fritids  2020-09-17
Allhelgonalov vecka 44, 2020-10-26 - 2020-10-30.
Stängningsdag skola och fritids 2020-11-25

Vårterminen 2021

 8 januari - torsdag 10 juni.

Lovdagar för eleverna

Sportlov vecka 8, 2021-02-22 - 2021-02-26.
Stängningsdag skola och fritids  2021-03-15.
Påsklov vecka 14, 2021-04-06 - 2021-04-09.
Lovdagar vecka 19, 2021-05-14.
Stängningsdag skola och fritids 2021-05-17
Skolavslutning 2021-06-10

tisdag 28 april 2020


Till alla vårdnadshavare i grundskolan


I dessa tider har vi gemensamt i rektorsgruppen beslutat att vi inte kommer att genomföra skolavslutningar som vi brukat göra tidigare år. I år kommer vi att ha våra skolavslutningar utan föräldrar, syskon och andra anhöriga. Detta gäller alla, vare sig avslutningen är inom- eller utomhus på våra skolor. Anledningen till detta är Folkhälsomyndighetens råd kring hur vi ska förhålla oss till större folksamlingar.

Vi kommer heller inte genomföra föräldramöten under vårterminen så som vi tidigare gjort inför övergångar till ett nytt stadium utan vi kommer att erbjuda dessa vid ett senare tillfälle. Självklart kommer du som vårdnadshavare få information från ditt barns skola, men inte vid ett föräldramöte. Vi kommer också att genomföra överskolning på olika sätt och det finns en plan för alla skolor. Ditt barns skola kommer att informera mer om detta under våren.

Vi följer noga folkhälsomyndigheternas och skolmyndigheternas råd kring vad som gäller för skolan och kommer att höra av oss till er om vi får nya riktlinjer. Vi uppskattar samarbetet med er, och välkomnar friska barn i skolan.

Med vänliga hälsningar


Sören Reichenberger                                              Ewa Myhrén
Rektor                                                                        Grundskolechef

fredag 3 april 2020


Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef

Coronainformation
Vad händer om vår förskola eller skola stänger?


Hej!
Jag vill börja med att betona att det just nu inte är aktuellt med någon skolstängning.
Men om det skulle bli aktuellt att stänga förskolor eller skolor så kan det beslutet komma med kort varsel. Därför vill vi från barn- och utbildningsförvaltningen förbereda oss inför en eventuell stängning så att övergången blir så bra som möjligt för både dig och ditt barn.

Jobbar du inom en samhällsviktig verksamhet?

För att ha rätt till omsorg under en stängning ska din arbetsgivare ha meddelat dig att ditt arbete bedöms vara samhällsviktigt. Det är jobb som myndigheterna bedömer är särskilt viktiga för att kunna hålla samhället igång även under en kris. Ni har bara rätt till omsorg om båda vårdnadshavarna har ett samhällsviktigt yrke och ni inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om ditt barn har särskilda behov kommer förskolan eller skolan kontakta dig.

Du som inte har fått detta meddelat har inte rätt till omsorg under en stängning. Det betyder att du behöver stanna hemma och ta hand om ditt barn. Hjälp till att påminna din arbetsgivare om att göra en bedömning så snart som det är möjligt.

Ditt ansvar att anmäla omsorg

Om din arbetsgivare har meddelat dig att du har ett samhällsviktigt yrke ska du anmäla till oss om du behöver omsorg för ditt barn om skolan eller förskolan stänger.
 
Du kan anmäla ditt behov av omsorg digitalt via vår e-tjänst eller på en blankett som du lämnar till personal på din skola eller förskola.
Vi vill ha in informationen så fort som möjligt. Om din arbetsgivare ännu inte är klar med bedömningen så går det att göra efteranmälningar.

Länk till sida för mer information och anmälan:
  

Du är alltid välkommen att kontakta din förskola eller skola om du har frågor kring detta.

Med vänliga hälsningar
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef